KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA KOD LUMBALNOG SINDROMA

Kineziterapija kod lumbalnog sindroma obuhvata program vežbi koje se razlikuju u zavisnosti od toga da li se primenjuju u akutnoj ili hroničnoj fazi bolesti. Lumbalni sindrom ima nekoliko faza i … Read More

KINEZITERAPIJA KOD CERVIKALNOG SINDROMA

Kineziterapija kod cervikalnog sindroma obuhvata programe vežbi koje istežu i jačaju mišiće, tetive i ligamente ovog dela tela. Kombinacijom različitih vežbi treba da se obezbedi opuštanje napetosti i poboljšanje pokretljivosti. … Read More

Posturalna dijagnostika pre programa vežbi

Posturalna dijagnostika pre programa vežbi ima značajnu ulogu jer obuhvata jasan klinički pregled sa kojim se precizno odredjuju posturalni deformiteti. Deformiteti kičmenog stuba: kifoza, skolioza i lordoza imaju svoje karakteristične … Read More

Pravilno sedenje u kancelariji

Dijagnostika lordoze i lordotičnog lošeg držanja

Dijagnostika lordoze i lordotičnog lošeg držanja i razlike izmedju ova dva oblika deformiteta je značajna i predstavlja polaznu tačku u daljem kineziterapijskom programu. LORDOZA kičmenog stuba fiziološki se može konstatovati u … Read More

Dijagnostika kifoze i kifotičnog lošeg držanja

Dijagnostika kifoze i kifotičnog lošeg držanja je češća pojava kod dece muškog pola, u odnosu na ženski pol, i to u fazi rasta. Promene kroz koje prolazi organizam u toku … Read More

Položaj ruke i šake u toku rada

Pravilan položaj ruke i šake u toku rada može da spreči nastanak bolova u laktu. Ovi bolovi su danas česta pojava kod radno sposobnog stanovništva. Upotreba podupirača za šaku i … Read More

Pravilni položaji tela u toku odmora ili spavanja

Pravilni položaji tela su značajni u toku svih dnevnih aktivnosti, ali i u toku dnevnih odmora ili spavanja. Pored značajne činjenice o pravilnom izboru nameštaja, koji treba da bude prilagodjen … Read More

Posturalni deformiteti

Posturalni deformiteti se mogu sresti u svakom životnom dobu. Najviše pažnje se poklanja kod dece u periodu rasta i razvoja. U tom periodu se zdravim navikama obezbedjuje i pravilno formiranje … Read More