KINEZITERAPIJA

KORPORATIVNA PONUDA

LUMBALNI

BOLOVI U LEDjIMA

SAVREMEN PRISTUP I TEHNIKE U OTKLANjANjU POGREŠNOG IZVODjENjA DNEVNIH AKTIVNOSTI, JAČANjE I OPUŠTANjE LEDjNE MUSKULATURE


STATISTIČKI PODACI POKAZUJU POVEĆANjE BROJA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA SA BOLOVIMA U LEDjIMA. 80% LJUDI BAR JEDNOM U ŽIVOTU IMA PROBLEM SA LEDJIMA, A POLOVINA OVOG BROJA ZATRAŽI POMOĆ LEKARA ILI BOLOVANJE.

NAČIN ŽIVOTA I OBAVLJANjE RADNIH I DNEVNIH AKTIVNOSTI DOVODE DO PROMENA KOJE SE ODRAŽAVAJU NA ZDRAVLJE SVAKOG POJEDINCA. NEPRAVILNO SEDENJE I VREME KOJE SE PROVODI U JEDNOM POLOŽAJU, AKTIVNOSTI KOJE SE PONAVLJAJU ZA KOJE SE ČESTO KAŽE ” RADIM PO NAVICI “, NEPRAVILNO ZAUZIMANJE POLOŽAJA KOD OBAVLJANJA STANDARDNIH RADNIH AKTIVNOSTI OD TELEFONIRANJA DO POLOŽAJA PODLAKTICE PRI KORIŠĆENJU MIŠA… SVE OVE AKTIVNOSTI DOVODE DO NEPRIJATNOSTI U LEDJIMA, RAMENIMA, RUKAMA I ZGLOBOVIMA DALJE DO NAPETOSTI I SMANJENOG NIVOA PRODUKTIVNOSTI.

PROMENA SE POSTIŽE PRAVILNIM IZVODJENJEM AKTIVNOSTI U RADNOM OKRUŽENJU, PRAVILNOM UPOTREBOM SREDSTAVA ZA RAD, IZBEGAVANJE RADNJI KOJE DOVODE DO NARUŠAVANJA STATIKE KIČMENOG STUBA I SPROVODJENJEM JEDNOSTAVNIH POKRETA ZA ODRŽAVANJE ZDRAVLJA LEDJA I ZGLOBOVA.

BOLOVI U LEDJIMA, NAPETOST, NEDOSTATAK ENERGIJE, LOŠA KONCENTRACIJA I MOTIVISANOST, SLABA I OTEŽANA POKRETLJIVOST, BOLOVI U VRATU SU SAMO NEKI OD POSLEDICA KOJE SU PRISUTNE ZBOG NAVEDENIH FAKTORA.

MOŽEMO DA KAŽEMO DA JE TO POČETNI STADIJUM, JER SVE ČEŠĆE IMAMO FUNKCIONALNE I STRUKTURALNE PROMENE KOJE IZAZIVAJU BOLOVE U LEDjIMA, CERVIKALNI, LUMBALNI SINDROM I DISKUS HERNIJU.

PROMENOM NAVIKA DO ZDRAVIJIH LEDJA 

– KOLIKO ČESTO JE POTREBNO PREKINUTI SEDENJE I NA KOLIKO MINUTA?

– DA LI JE VAŽNO DA RADNO OKRUŽENJE BUDE PRILAGODJENO I NA KOJI NAČIN?

– KOLIKO JE VAŽNO I NA KOJI NAČIN JE MOGUĆE ZAŠTITI LUMBALNI DEO KIČME?

– ZAŠTO JE POTREBNO JAČANJE POSTURALNIH MIŠIĆA?

– DA LI SU LUMBALNI I CERVIKALNI SINDROMI POSLEDICA VIŠEČASOVNOG SEDENJA?

– NA KOJI NAČIN JE MOGUĆE SPREČITI BOLOVE U LEDJIMA?

ŠTA ĆETE DOBITI SA OVIM PROGRAMOM ?

PROGRAM SE SASTOJI IZ DVA DELA

PRVI DEO JE EDUKATIVAN SA SMERNICAMA U KOREKCIJI ZAUZIMANJA POLOŽAJA TELA U RADNIM I DNEVNIM AKTIVNOSTIMA. 

USVAJANJEM NOVIH PRINCIPA U PRAVILNOM IZVODJENJU AKTIVNOSTI KOJE SE PONAVLJAJU TOKOM RADA, SA KOJIMA SE MOGU SPREČITI I OTKLONITI PROBLEMI KOJI IMAJU ZA POSLEDICU BOL I NEPRIJATNOST U LEDJIMA I ZGLOBOVIMA

IMPLEMENTIRANJEM MALIH PROMENA DOBIĆETE VELIKE REZULTATE

MATERIJAL JE JASNO NAPISAN I ODNOSI SE NA AKTIVNOSTI KOJE SE NAJČEŠĆE UPOTREBLJAVAJU.

DRUGI DEO SU PROGRAMI VEŽBI SA KOJIMA SE JAČAJU I ISTEŽU MIŠIĆI.  POKRETANjE SA KOJIM JE MOGUĆE OTKLONITI NEPRIJATNOSTI KOJE SE OSEĆAJU KAO POSLEDICA BOLOVA U TELU. PROGRAM JE SASTAVLjEN IZ KINEZITERAPIJSKIH VEŽBI. SIGURNOST NA PRVOM MESTU. JEDNOSTAVNE VEŽBE KOJE MOGU DA SE RADE U SVAKOM TRENUTKU. 

REDOVNIM SPROVODJENJEM OVOG PROGRAMA VEŽBI OBEZBEDJUJETE:

  • BOLJU STABILNOST KIČMENOG STUBA
  • PRAVILNU POSTURU
  • ZDRAVLJE LEDJNE MUSKULATURE
  • SPREČAVANJE NASTANKA DISKUS HERNIJE, LUMBALNOG I CERVIKALNOG SINDROMA
  • SMANJEN NIVO STRESA, UMORA I PREOPTEREĆENOSTI
  • VEĆU ENERGIJU I PRODUKTIVNOST

ONLINE OPCIJA SPROVODJENJA PROGRAMA OBEZBEDJUJE KOMFOR I MINIMALAN UTROŠAK VREMENA.

ŠTA JE POTREBNO PROMENITI ?

POTREBNO JE DA ODVOJITE NEKOLIKO MINUTA U TOKU DANA. VREME U KOME ĆETE DA PROTEGNETE LEDjA I OSLOBODITE SE NAPETOSTI, KOJA JE POSLEDICA VIŠEČASOVNOG SEDENjA.

STANDARDNE DNEVNE AKTIVNOSTI SPROVEDITE U PRAVILNIM POLOŽAJIMA. 

PROGRAMI SE MOGU ORGANIZOVATI U TAČNO ODREDJENO VREME. MATERIJAL SA VEŽBAMA MOŽE DA SE SPROVODI UŽIVO PREKO VIDEO POZIVA ILI SA SNIMLJENIM VEŽBAMA PO DNEVNOM, NEDELJNOM ILI MESEČNOM PLANU.

UKOLIKO POSTOJE PREDLOZI IZ OVE OBLASTI, A NISU OBUHVAĆENI, MOŽEMO DA PRONADJEMO REŠENJE KOJE VAMA NAJVIŠE ODGOVARA.

BRANISLAVA JEVTOVIĆ

viši sportski trener, fizioterapeut

osnivač Fit element-a

mail : fitelement@yahoo.com