KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA skolioza i skoliotičnog lošeg držanja

dijagnostika skolioza

Kineziterapija skolioza i skoliotičnog lošeg držanja podrazumeva adekvatan izbor programa vežbi. Ovaj deformitet je specifičan i smatra se kompleksnijim iz razloga što se vežbanje razlikuje za desnu i levu stranu tela u zavisnosti od konveksne i konkavne strane.

Kineziterapija skolioza, izbor vežbi koji će se primeniti, se prvenstveno bazira na anamnezi, odnosno vrsti, lokaciji i uglu koji je zahvaćen.

Prema svojoj lokalizaciji , odnosno prema veličini zahvaćenih delova kičmenog stuba, delimo ih :

– torakalna skolioza kod koje se celo telo iskrivilo u levu ili desnu stranu.

parcijalna skolioza zahvata samo pojedine delove kičmenog stuba
– kompenzatorna skolioza kod koje se jedan deo kičmenog stuba krivi u jednu stranu , a drugi u drugu. Tzv S skolioza ili duplex . Ovde dodajemo i triplex skoliozu gde je zakrivljenje u kičmenog stuba u više pravaca.

FUNKCIONALNE I STRUKTURALNE SKOLIOZE

Podela prema izgledu koštanih struktura je fukcionalna ili strukturalna skolioza.

Patološka zakrivljenja kičmenog stuba u kojima krivine nisu fiksirane, a rotaccija pršljenova je mala ili je nema, ugao ne prelazi 10 do 15 stepeni je FUNKCIONALNA SKOLIOZA. Ova vrsta promena se isključivo tretira korektivnim programmima vežbanja. 

STRUKTURALNE SKOLIOZE su posledica degenerativnih promena na kičmenom stubu. Ovu vrstu skolioza karakteriše promena struktura kičmenog stuba i rotacija pršljenova.

KINEZITERAPIJA SKOLIOZA

Primena odgovarajućih vežbi zavisiče od deformiteta, uzrasta, lokalizacije i stepena izraženih promena. 

Skoliotično loše držanje je funkcionalni poremećaj koji se ispravlja programom vežbi i autokorekcijom svakodnevnih aktivnosti. (http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/06/19/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/ ). Korekcija statike u mirovanju i pri hodanju. Treba korigovati sve aktivnosti koji dovode kičmeni stub u nepravilan položaj. Izbor vežbi je sa akcentom na toniziranje i jačanje oslabljene muskulature uz istezanje suprotne, koja je skraćena. Izbor vežbi u početnom delu je sastavljeno od jednostavnih vežbi lakih za praćenje. Kasnije se ubacuju i pomoćni rekviziti i intenzitet pokkreta se povećava. Koriste se i simetrične i asimetrične vežbe. Skoliotično loše držanje ima dobre rezultate kod primene kineziterapijskog programa.

Strukturalne skolioze zahtevaju individualni pristup u izradi kineziterapijskog programa. Uvodne vežbe, vežbe istezanja i vežbe jačanja u zavisnosti od vrste i uglova. Vežbe se rade duži vremenski period u kontinuitetu. Strukturalne skolioze zahtevaju individualni pristup u izradi kineziterapijskog programa. Uvodne vežbe, vežbe istezanja i vežbe jačanja u zavisnosti od vrste i uglova. Vežbe se rade duži vremenski period u kontinuitetu. 

KORISNI LINKOVI

DOBRA POSTURA  – DOBRO DRŽANjE http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/06/19/dobro-drzanje-tela-dobra-postura/

KINEZITERAPIJA U CILjU KOREKCIJE I PREVENCIJE http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/2020/03/14/kineziterapija-u-cilju-korekcije/

KOREKTIVNO VEŽBANjE http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/korektivno-vezbanje/ 

VIDEO VEŽBE ZA POSTURU https://www.youtube.com/watch?v=1NWKYEnbMkM

VIDEO VEŽBE ZA SKOLIOZU https://www.youtube.com/watch?v=43clz9DHhhw

PROGRAMI TRENINGA http://branislavafitness.com/programi-treninga/

BRANISLAVA JEVTOVIĆ
sportski trener, fizioterapeut

ZAKAŽI TERMIN kineziterapija

ZAKAŽI TERMIN kineziterapija