KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA kifoza i kifotično loše držanje

kifoza i kifozno loše držanje

Kičmeni stub pokazuje normalne fiziološke krivine kada se posmatra u sagitalnoj ravni (bočno). U grudnom delu je ta vrednost 20 do 40 stepeni po Cobbu. Vrednosti preko 45 stepeni se nazivaju hiperkifozom. Kifoza je deformitet kičmenog stuba u sagitalnoj ravni najčešće u grudnom delu i često je praćen poremećajem držanja glave koja je pomerena napred (proturzija). Može da se desi i povećana lordoza i onda je naziv kifo-lordotična postura,

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe:  FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem. U ovoj grupi imamo lakše i teže ( I i II stepen) fukcionalne kifoze. STRUKTURALNE kifoze imaju promene na koštanom sistemu. Više o kifozi na linku http://branislavafitness.com/2020/06/24/kifoza-i-kineziterapija-lecenje-i-prevencija/

Kifoza i kifotično loše držanje zahtevaju kineziterapijski tretman. u zavisnosti od stepena zakrivljenja uključeni su i mideri. Rana dijagnostika je od posebnog značaja, jer se može sprečiti nastanak većih deformiteta i što je najvažnije moguće je otkloniti uzroke nastanka. Dijagnostika se vrši na osnovu kliničkog pregleda i RTG snimka.

UZROCI NASTANKA kifoznog lošeg držanjasu nepravilno izvodjenje dnevnih aktivnosti, nepravilno sedenje, hodanje i najčešće odmaranje ( zavanljen položaj).

Više o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti možete da pročitate na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/pravilno-izvodjenje/

SMETNjE koje mogu da se jave su: bolovi zbog nepravilnog i prekometnog naprezanja, vaskulatne smetnje, smanjeni plućni kapacitet i smanjena mehanika disanja, energetski utrošak je veći za nepravilno održavanje ove posture, estetski problem i česte psihičke smetnje izazvane ovim problemom.

INDIKOVANE I KONTRAINDIKOVANE VEŽBE u uvodnoj fazi časa terapeutskih vežbi su osnova za pravilno formiranje programa. 

Kontraindikovana su sva udaljavanja lopatica jedne od druge Indikovane su sve vežbe sa kojima se izvode simetrični pokreti ruku prilikom kojih dolazi do priblizavanja lopatica jedna ka drugoj. Sve vežbe koje se izvode simetričnim pokretima ruku u zaručenju.  Vežbe koje su simetrične i koje utiču na hiperekstenziju trupa.

Vežbe jačanja su na dubokim fleksorima glave i vrata, opružačima torakalne kičme, romboidnim mišićima, trapezasti srednji i donji snop, spoljašnjim rotatorima nadllakta, deltroideus pars spinata i latisimus dorsi.

PRIMERI VEŽBI ZA OTKLANjANjE KIFOZNOG LOŠEG DRŽANjA

opis : početni položaj ležeći na stomaku, ruke pored tela, odizanje gornjeg dela tela sa spajanjem lopatica. Značajno je da se naglasi da je približavanje lopatica treba da se izvede lagano uz potpuno stezanje, odnosno približavanje lopatica jedne ka drugoj.

kifoza i kifozno loše držanje

opis: početni položaj ležeći na stomaku, ruke u odručenju, podizanje gornjeg dela tela uz spajanje lopatica.

opis: početni počožaj ležeći na stomaku, ruke na slepočnicama, spajanje lopatica i podizanje laktova na gore.

kifoza i kifozno loše držanje

pogledaj  video https://www.youtube.com/watch?v=JiawGdB8QxU

Individualne izrade programa na osnovu anamneze su osnova za pravilno postavljanje i izbor vežbi za otklanjanje ovog deformiteta. 

više o kifozi na linku http://branislavafitness.com/2020/06/24/kifoza-i-kineziterapija-lecenje-i-prevencija/

više o korektivnom vežbanju na linku http://branislavafitness.com/korektivno-vezbanje/

Branislava Jevtović, fizioterapeut, sportski trener, Fit element

ZAKAŽI TERMIN kineziterapija 

NARUČI SVOJ PROGRAM / online opcije izrade i praćenja