KINEZITERAPIJA
dobra postura

Dobra postura = dobro držanje tela

Dobra postura, dobro držanje tela, je individualna karakteristika svakog pojedinca. Možete neku osobu da prepoznate po načinu držanja tela. Da li je postura pravilna ili nije zavisi od nekoliko faktora. Jedno od, svakako, najvažnijih činjenica je jačina, elastičnost i dobar funkcionalni balans mišića. Faktori koji još mogu da utiču na dobro držanje su anatomska gradja, konstitucija, nasledje, zdravstveno stanje i ostalni drugi spoljni uticaji.

Šta je dobra, a šta loša postura?

U fiziterapeutskoj praksi držanje tela se analizira u osnovnom antroploškom stavu čoveka, a to je stojeći stav ili hod. Pravilno držanje tela u stojećem stavu je: držanje glave, u srednjoj liniji tela, pogled u nivou očiju, ramena su lagano povučena na nazad i grudnim košem blago istaknutim napred, karlica je uspravljena, ruke su pored tela sa blago savijenim laktovima i dlanovima okrenutim ka telu, stopala paralelna.

Dobra postura je uspravan stav koji može da se održi duži vremenski period uz odsustvo napora, bola ili zamora. Optimalno angažovanje muskulature uz minumalno angažovanje zglobnog opterećenja, je idealna forma za pravilan stav. Posturalni mišići (antigravitacioni mišići) su neophodni za održavanje uspravnog stava. Mišići desne i leve strane tela, prednjeg i zadnjeg dela tela, treba da budu pravilno i jednako razvijeni. Vežbanje koje uključuje jačanje i istezanje muskulature se koristi i u preventivne svrhe i za otklanjanje deformacija koje prouzrokuju promene u koštano-zglobnom sistemu.

Loša postura je odstupanje od pravilnog držanja, bez strukturalnih promena. Važno je istaći da svaka funkcionalna promena kasnije izaziva i strukturalne promene. Uglavnom tonični mišići postaju napeti, a njihovi antagonisti se izdužuju i slabe. Loša postura je, uglavnom, posledica nepravilnog izvodjenja svakodnevnih aktivnosti i to najčešće sledećih:

  • nepravilno stajanje, sedenje, odmaranje…
  • nepravilno nošenje, pomeranje ili nameštanje nekog tereta ili predmeta
  • predugo zauzimnje jednog stava npr.dugo sedenje
  • neadekvatan školski ili radni nameštaj
  • višak telesne težine
  • manjak fizičke aktivnosti

Loše držanje u nekim slučajevima može biti posledica lošeg zdravstvenog stanja, povreda ili nekih urodjenih mana. Više o pravilnom izvodjenju nekih dnevnih aktivnosti možete da pročitate na linku : http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/pravilno-izvodjenje/

Kineziterapija kod loše posture

Kineziterapija predstavlja lečenje pokretom u cilju popravljanja ili prevencije nastanka nekod deformiteta ili strukturalnog oštećenja. Koristi se kao veoma efikasno sredstvo u korekciji posturalnih poremećaja. Na vreme korigovan stav uz potrebnu autokorekciju i izvodjenje odredjenog programa korekcije, pojedinac je u mogućnosti da ispravi i održava dobru posturu, dobar telesni stav.

dobra postura

Sprečavanje nastanka lošeg držanja se postiže sa osnovinim vežbama, koje možete lako da savladate i samostalno izvodite. Praktični saveti o jačanju i relaksaciji, održavanju mobilnosti zglobova i fleksibilnosti tkiva. Ako postoje već neke promene, važno je da se program radi individualno na osnovu anamneze i jasnog cilja programa.

Više o kineziterapiji i prevenciji pročitajte na linku http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kineziterapija-u-cilju-korekcije/

Programi vežbi jačanja i istezanja

Kada govorimo o preventivnim programima istakla bih da PILATES program vežbi obezbedjuje jačanje posturalnih mišića. Brzina izvodjenja pokreta i vežbe su tako koncipitane da uz jednostavne vežbe (osnovni program) možete značajno da poboljštate držanje tela.

video https://www.youtube.com/watch?v=1NWKYEnbMkM

više o pilates programu pročitajte na linku http://branislavafitness.com/pilates-program-vezbanja/

Istezanje treba da bude sastavni deo svakog programa vežbanja. Kod posturalnih vežbi se smenjuju vežbe jačanja i istezaja odredjenih delova tela. Pravilan raspored sa adekvatnim pauzama izmedju vežbi će obezbediti potreban mišićni balans za pravilan telesni stav.

više o programu istezanja pročitajte na linku http://branislavafitness.com/istezanje-pre-ili-posle-treninga/

tri vežbe za istezanje ledja http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/istegnite-ledja-sa-3-jednostavne-vezbe/

Branislava Jevtović, fizioterapeut, personalni trener, sportski trener, Fit element