KINEZITERAPIJA

DEFORMITETI KIČMENOG STUBA

Deformiteti kičmenog stuba su : skolioza, kifoza i lordoza. Svaka od ovih promena može biti funkcionalna i tada govorimo o lošem držanju (lordotično, skoliotično ili kifotično loše držanje) i strukturalno kada je došlo do promena na samim strukturama kičmenog stuba.

SKOLIOZA

Skolioza – scoliosis je bočna (lateralna) devijacija kičmenog stuba izražena u frontalnoj ravni.  Može da ima blaži oblik, a često i komplikovan kada predstavlja ozbiljan poremećaj za aktivne i pasivne delove tela. Ako se na vreme ne otrkrije i sanira može da dovede do telesne unakaženosti zbog izraženih deformacija na pršljenovima i rebarnim lukovima.

Prema izgledu koštanih struktura skolioza može da bude funkcionalna strukturalna. Kod funkcionalnih ugao zakrivljenja ne prelazi 10 do 15 stepeni, a rotacija pršljenova je minimalna ili je nema. uobičajni naziv za funkconalnu skoliozu je “skoliotično držanje”.  Ovde se ubrajaju skoliotični položaji kompenzacije kada se zbog nekog drugog telesnog nedostatka  (skraćene noge, anomalije ekstremiteta i sl)  zauzimaju nepravilni položaji i druga je skolioza bez vidljivog organskog razloga kada se nepravilni položaj zauzima zbog nekog bola npr lumboišijalgija ili neki operativni zahvat kičmenog stuba. U pretklonu se ne uočava rebarna grba i funkcionalne skolioze imaju dobru prognozu prilikom sanacije. 

Deformiteti kičmenog stuba zahtevaju kineziterapijski program vežbanja.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=43clz9DHhhw

VIŠE O SKOLIOZI http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/skolioza/

KIFOZA

Kifoza – kyphosis je pogrbljenost i najčešće je lokalizovana u grudnom delu kičmenog stuba. Predstavlja posturalni ili telesni deformitet na aktivnim i pasivnim strukturama kičmenog stuba. Konveksitet krivine je okrenut prema nazad i dijagnostikuje se u sagitalnoj ( bočna strana ) ravni. Vrlo često se javlja u kombinaciji sa lorodozom, jer odstupanja u jednom pravcu često povlače i ostala odstupanja. Kifotično držanje torakalnog dela kičme je praćeno i poremećajem držanja glave, koja je pomerena unapred (proturzija).

Na osnovu stepena oštećenja koštano-zglobno-mišićnog sistema kifoze se mogu podeliti u dve grupe:  FUNKCIONALNE kod kojih je zahvaćen samo mišićni sistem. U ovoj grupi imamo lakše i teže ( I i II stepen) fukcionalne kifoze. STRIKTURALNE kifoze imaju promene na koštanom sistemu.

Deformiteti kičmenog stuba zahtevaju kineziterapijski program vežbanja.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=JiawGdB8QxU

VIŠE O KIFOZI http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/kifoza/

LORDOZA

Lordoza – lordosis kičmenog stuba fiziološki se može konstatovati u vratnom i lumbalnom delu. Krivina u vratnom delu ne sme biti veća od 3 do  4 cm, a u slabinskom 4 do  5 cm. Lordoza se manifestuje naglašenim konkavitetom koji je usmeren nazad, lokalizovan najčešće u lumbalnom delu kičme. Po načinu nastanka lordoza može biti urodjena ili stečena. Stečeni uzroci su rahitis, isčašenje kukova, zapaljjenje zglobova, neke od oduzetosti, mlitavost. Lordoza se sreče kod deblje dece zbog oslabljenog tonusa trbušnog zida i kod graviditeta  kod žena.

Stadijumi kod lordoze su funcionalni ili lordotično loše držanje i strukturalni ili prava lordoza. U funcionlanom stadijumu se razlikuju I (lakši) i II (teži) stadijum. Strukturalne lordoze zahtevaju kompleksnije lečenje, dok funkcionalne zahtevaju kineziterapijski program. Izražena je mišićna slabost u trbušnom delu što za posledicu ima skraćivanje ledjnih mišića u slabinskom delu.

Deformiteti kičmenog stuba zahtevaju kineziterapijski program vežbanja.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=AnvHQTac9Ok

VIŠE O LORDOZI http://www.zdravaledjakinezi.in.rs/lordoza/

BRANISLAVA JEVTOVIĆ, personalni trener, fizioterapeut